top of page

Respiratoire kinesitherapie 

Respiratoire kinesitherapie of ademhalingskinesitherapie richt zich op het behandelen van patiënten met ademhalingsproblematiek en dit zowel bij baby's, kinderen als volwassenen. 

Tijdens de behandeling kan er aandacht gaan naar: 

 

- Sputumevacuatie door middel van autogene drainage (eventueel met behulp van flutter of PEP)

- Geassisteerde autogene drainage bij baby’s en jonge kinderen (Chevailler, Postiaux)

- Aanleren van efficiënte hoesttechnieken

- Aanleren van juiste inhalatietechnieken bij medicatiegebruik

- Aanleren van reinigen van de bovenste luchtwegen (neusspoelen)

- Thoraxmobilisaties

- Opstellen van geïndividualiseerd trainingsprogramma in kader van opbouwen conditie en spierkracht na longproblematiek

- Het aanleren van een correct adempatroon

 

INDICATIES:

- Mucoviscidose

- Tracheomalacie

- Bronchiolitis (RSV)

- Bronchitis

- Longontsteking of pneumonie

- COPD (chronic obstructive pulmonary disease)

- Chronische recidiverende luchtweginfecties

- Aanhoudende hoest

- Primaire ciliaire dyskinesie of Kartagener syndroom

- Bronchiëctasieën

- Revalidatie na thoraco-abdominale chirurgie

bottom of page