top of page

Wat is kinesitherapie? 

Kinesitherapie betekent letterlijk ‘behandelen door bewegen’. De voornaamste doelstelling van de kinesitherapie is het herstellen van de kwaliteit van bewegen gedurende de activiteiten van het dagelijks leven, werk, hobby en sport. Deze kwaliteit van bewegen kan verminderd zijn ten gevolgde van ziekte, trauma/ongeval of overbelasting. 

Wat doet een kinesitherapeut? 

Een kinesitherapeut zal door middel van een vraaggesprek en klinisch kinesitherapeutisch onderzoek op zoek gaan naar uw klachten. Op basis daarvan wordt een behandelingsplan opgesteld die zich richt op het herstellen van kwaliteit van beweging, verlichten van pijn, aanleren van een correct bewegingspatroon en/of revalidatie. Hierbij worden passieve behandelingstechnieken gecombineerd met actieve oefentherapie en gericht advies.

De revalidatie gebeurt steeds in een samenwerkingsverband waarbij de behandeling wordt opgestart op doorverwijzing van een arts (een voorschrift is dus vereist).

In onze praktijk kan u terecht voor: 

bottom of page